Oraciones

Ofrecimiento del té:

Ténpa lame sanguié rimpoché
Kióbpa lame damche rimpoché
Dénpa lame Gue dün rimpoché
Kiabne concho sum la chépa bul.

Toma de refugio:

Sanguié ché dang tsok ki choknam la
Yang chub bardu dakni kiab su chi
Dak ki chin sok kii petsok namki
Do la phan chir sanguié dub par sok.